image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 14/09/2023 của UBND thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 9
Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 14/09/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới