image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động -Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 21
Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động -Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới