image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 371

Ngày 27/12/2019, Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 27/12/2019, Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 trong 01 ngày nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng - An ninh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Nam - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Thủy Nguyên - Đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa phương cùng 23 Đại biểu HĐND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.
                                                   

Tại kỳ họp các Đại biểu HĐND xã đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 cùng một số báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của các ngành chuyên môn.

Cũng tại kỳ họp đồng chí Bùi Văn Nam - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Thủy Nguyên - Đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa phương đã thông qua kết quả kỳ họp HĐND huyện kỳ họp thứ 10, khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.
                                                            

Với tinh thần tập trung dân chủ, các Đại biểu HĐND đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp với các nội dung liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo các Nghị quyết và biểu quyết để dự thảo Nghị quyết trở thành Nghị quyết chính thức tại kỳ họp.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới