image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lịch Tiếp công dân năm 2022
Lượt xem: 671
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Phù Ninh năm 2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND xã Phù Ninh đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phù Ninh. Thực hiện Chỉ đạo của UBND huyện Thủy Nguyên về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022, UBND xã Phù Ninh thông báo nội dung như sau:

* Thời gian tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã: 01 ngày vào thứ Năm hoặc thứ Ba hàng tuần, sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. (Có lịch cụ thể kèm theo)

Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân UBND xã (Nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai tại cửa phòng).

Cán bộ tiếp công dân: Chủ tịch UBND xã và công chức Văn phòng – TK

Trong trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày tiếp công dân của HĐND cấp trên hoặc vì lý do khách quan không thể trực tiếp tiếp công dân theo lịch đã định thì sẽ thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

* Chủ tịch UBND xã phân công 01 công chức Văn phòng – thống kê thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên theo giờ làm việc hành chính hàng tuần.

* Chủ tịch UBND xã tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Vậy UBND xã Phù Ninh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Phù Ninh năm 2022./.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới