image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022
Lượt xem: 666
Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị ga tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

CỤC THUẾ TP HẢI PHÒNG

CHI CỤC THUẾ H THỦY NGUYÊN

 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

ngày 28/01/2022

Triển khai quy định về giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội thì việc giảm thuế giá trị gia tăng về mức 8% sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ chính sách thuế của Nhà nước, Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử theo quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Chi cục Thuế chân thành cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của toàn bộ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện./.

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN THỦY NGUYÊN

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới