image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kết quả bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019-2022 trên địa bàn xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 248

Thực hiện kế hoạch số 09/KH- UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh về bầu cử Trưởng thôn, trưởng khu dân cư trên địa bàn xã Phù Ninh nhiệm kỳ 2019- 2022

                                               
Đúng 7 giờ 30 ngày 25/8/2019, 04 thôn và 01 khu dân cư trên địa bàn xã Các cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn các thôn đã phát huy quyền làm chủ của mình tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022 đúng thời gian và yêu cầu đề ra.

Kết quả bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019-2022 trên địa bàn xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch số 09/KH- UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh về bầu cử Trưởng thôn, trưởng khu dân cư trên địa bàn xã Phù Ninh nhiệm kỳ 2019- 2022

Đúng 7 giờ 30 ngày 25/8/2019, 04 thôn và 01 khu dân cư trên địa bàn xã Các cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn các thôn đã phát huy quyền làm chủ của mình tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022 đúng thời gian và yêu cầu đề ra.

                                                 

Với sự chỉ đạo tập trung từ Đảng ủy đến cấp ủy chi bộ, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, công tác trang trí bầu cử thực hiện khá tốt. Tỷ lệ nhân dân tham gia bỏ phiếu tương đối cao, kết quả bầu cử đảm bảo theo cơ cấu, số lượng quy định.

Đến 12 giờ 00 phút cùng ngày cuộc bầu cử kết thúc. Toàn xã có 2.056 cử tri đại diện hộ trong danh sách được tham gia bầu. Số cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử: 1938/2056 người đạt 94,3%. Kết quả cuộc bầu cử bầu ra được 05 đồng chí trưởng thôn, trưởng khu dân cư, cụ thể:

1.Ông Nguyễn Trí Thi sinh năm 1948, nơi cư trú thôn Phù Lưu 1 xã Phù Ninh đã trúng cử trưởng thôn Phù Lưu 1 nhiệm kỳ 2019-2022

2.Ông Nguyễn Tự Cần sinh năm 1960, nơi cư trú thôn Phù Lưu 2 xã Phù Ninh đã trúng cử trưởng thôn Phù Lưu 1 nhiệm kỳ 2019-2022

1.Ông Nguyễn Văn Cuối sinh năm 1962, nơi cư trú thôn Việt Khê xã Phù Ninh đã trúng cử trưởng thôn Việt Khê nhiệm kỳ 2019-2022

4.Ông Phạm Ngọc Ánh sinh năm , nơi cư trú thôn Ngọc Khê xã Phù Ninh đã trúng cử trưởng thôn Ngọc Khê nhiệm kỳ 2019-2022

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1969, nơi cư trú Khu dân cư Phố Mới xã Phù Ninh đã trúng cử trưởng khu dân cư Phố Mới nhiệm kỳ 2019-2022

Cuộc bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019-2022 trên địa bàn xã Phù Ninh đã thành công tốt đẹp. Các cử tri trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết để đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn, khu dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới