image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 445

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội “Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Hôm qua, ngày 17/6/2021 Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

                               

Kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội “Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Hôm qua, ngày 17/6/2021 Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Xuân Hòa - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Chỉ huy trưởng Quân sự Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên; đồng chí Bùi Văn Biên – Huyện ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thủy Nguyên; đồng chí Trần Văn Nhân – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Thủy Nguyên, đồng chí Vũ Sơn Hải – Chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy. Cùng các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Ninh và 25 ông bà là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh khóa XXI.

Chủ tọa kỳ họp ông Nguyễn Đăng Động – Bí thư Đảng bộ xã – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XX đã thông qua Dự kiến chương trình kỳ họp và đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp đồng chí Đoàn Xuân Hòa - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Chỉ huy trưởng Quân sự Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
                         

(Đồng chí Đoàn Xuân Hòa - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Chỉ huy trưởng Quân sự Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên phát biểu chỉ đạo kỳ họp)

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã, như: Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau:

- Bầu Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026:  Ông Nguyên Đăng Động – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa XX, được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25  đạt tỷ lệ100%

- Bầu Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Văn Kiểu – Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, được tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25 = 100%.

- Bầu Chủ tịch UBND  xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Đức Ngoãn – Chủ tịch UBND xã khóa XX, được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25 đạt tỷ lệ100%

- Bầu Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Công Tịnh – Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, được tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25  đạt tỷ lệ 100%

                     
(Đồng chí Đoàn Xuân Hòa - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Chỉ huy trưởng Quân sự Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên tặng hoa các đồng chí Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã khóa XXI)

- Bầu Ban pháp chế HĐND khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Trương Thị Thúy – Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã khóa XX, được tái cử giữ chức vụ Trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25 phiếu đạt tỷ lệ 100%

2. Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND xã khóa XX, được tái cử giữ chức vụ Phó trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25 phiếu đạt tỷ lệ 100%

- Bầu Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Vũ Thị Hồng Thúy được  bầu là Trưởng ban Kinh tế - Xã hội với số phiếu bầu là 24/25 phiếu đạt tỷ lệ 96%

2. Ông Nguyễn Văn Cuối được bầu là Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội với số phiếu bầu là 24/25 phiếu đạt tỷ lệ 96%

- Bầu ủy viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Hoàng Văn Chiến - Ủy viên UBND xã khóa XX, được tái cử giữ chức danh Ủy viên UBND xã khóa XXI, với số phiếu bầu là 25/25  đạt tỷ lệ 100% .

2. Ông Nguyễn Công Hoan - Ủy viên UBND xã khóa XX, được tái cử giữ chức danh Ủy viên UBND xã với số phiếu bầu là 25/25 đạt tỷ lệ 100%.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã đã thông qua Dự thảo các Nghị quyết bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026  và  biểu quyết thông qua trở thành Nghị quyết chính thức.

Sau 03 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phù Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới