image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Niêm yết danh mục thủ tục hành chính
Lượt xem: 407
Đầu tháng 3 năm 2020, UBND xã Phù Ninh tiến hành niêm yết 112 thủ tục hành chính của 9 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và 62 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Niêm  yết công khai thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Đầu tháng 3 năm 2020, UBND xã Phù Ninh tiến hành niêm yết 112 thủ tục hành chính của 9 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và 62 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó:

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin và Gia đình: 05 thủ tục

- Lĩnh vực Tư pháp: 39 thủ tục

- Lĩnh vực Thanh tra: 04 thủ tục

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 01 thủ tục

- Lĩnh vực Nội vụ: 15 thủ tục

- Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển NT: 08 thủ tục

- Lĩnh vực Lao động TB&XH: 18 thủ tục

- Lĩnh vực Giao thông vận tải: 12 thủ tục

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 05 thủ tục

- 62 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/TTHC cap huyen, xa QD 307 nam 2020.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/di-614-QD-CT.signed.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/di-555-QD-CT.signed.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/di-307-QD-UBND.signed.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/di-3057.2019-QD-UBND.signed6371.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/1829 QD UBND Tp Danh muc TTHC thuc hien qua buu chinh.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/1458-QD-CT.signed.pdf
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/Noi dung TTHC lvuc NNPTNT UBND cap huyen, quan.docx
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/cấp xã_PCTNXH.doc
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/cấp xã_ BTXH.doc
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/cấp xã_ BVCSTE.doc
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/cấp xã chung.doc
/PortalFolders/ImageUploads/XPNTN/1497/XAPHUNINH/2020/4.Thẩm quyền của xã.doc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới