image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân năm 2023
Lượt xem: 34
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  địa phương với nhân dân năm 2023

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “ ban hành quy định về mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Quyết định số 1738-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân”; Hướng dẫn số 12-HD/HU ngày 30/01/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy về “ thực hiện công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2023; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Ninh về nhiệm vụ năm 2023; Kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã ngày 05/10/2023 về nhiệm vụ Quý IV/2023, nhiệm vụ trọng tâm Tháng 10/2023.

Về dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Phạm Văn Đương - Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Phạm Thành Sinh - Phó CT UBMTTQVN huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn thể, công chức chuyên môn, HTXDVNN, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở thôn, thành viên Ban công tác MTCS thôn, Thanh tra Nhân dân và đại biểu Nhân dân năm 2023  cùng các đại biểu đại diện cho nhân dân trên địa bàn các thôn.

Trên cơ sở nguyên tắc đối thoại trực tiếp với Nhân dân phải tuân thủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và quản lý, điều hành của chính quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối thoại trực tiếp với nhân dân được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, chân thành, đúng trọng tâm, trọng điểm với tinh thần xây dựng vì lợi ích chung; Tôn trọng các bên đối thoại; nghiêm cấm việc lợi dụng đối thoại để làm trái các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân; Không đối thoại đối với người không có năng lực hành vi, người đang trong tình trạng sử dụng rượu, bia và các loại chất kích thích khác, người vi phạm nội quy, quy chế đối thoại, người đến đối thoại để giải quyết đơn, thư khiếu nại.

Anh-tin-bai

Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm 2023 của địa phương. Nghe ý kiến phản ánh của Nhân dân đối với công tác lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình, chỉ đạo giải quyết vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại và chỉ đạo hoặc kiến nghị giải quyết sau khi kết thúc đối thoại.

Hội nghị đối thoại, lắng nghe và tiếp thu 31 lượt ý kiến của các đại biểu về dự, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo địa phương đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với đại biểu Nhân dân năm 2023 nhằm mục đích thông qua buổi đối thoại này phát hiện những ưu khuyết điểm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các đồng chí đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ mà Nhân dân phản ánh để từ đó có biện pháp phát huy tiếp những ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế./.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới