image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2023.
Lượt xem: 1023
Ngày 29/01/2023 (tức ngày mồng 6 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2023.

Ngày 26/01/2023 (tức ngày mồng 6 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2023.

Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy – HĐND- UBND-UBMMTQ; các tổ chức, đoàn thể, 03 nhà trường, trạm y tế, các ông, bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã, các em học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022.

                                     

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Công Tịnh đã báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng phát động phong trào thi đua năm 2023. Báo cáo nêu rõ các thành tích đã đạt được của xã nhà trong năm 2022, gồm:

-Tổng giá trị sản xuất của các ngành năm 2022 ước đạt 435 tỉ đồng, đạt 108,7% so với kế hoạch năm, tăng 17,2% so với năm 2021. Trong đó:

+ Nhóm ngành nông nghiệp - Thủy sản = 17,5 tỉ đồng, đạt 104,1% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với năm 2022.

+ Nhóm ngành tiểu thủ công nghiệp – xây dựng – giao thông vận tải = 195 tỉ đồng, đạt 113,3% kế hoạch năm, tăng 12,7 % so với cùng kỳ năm 2021.

+ Nhóm ngành công nghiệp - dịch vụ = 165 tỉ đồng, đạt 105,7% kế hoạch năm, tăng 27,9% so với năm 2021.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2023. Phấn đấu năm 2023 tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 500 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng 14,9% so với năm 2022. Trong đó: Nhóm ngành nông nghiệp - thủy sản  = 95 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 19%; nhóm ngành sản xuất Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng - vận tải = 190 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 38%; nhóm ngành công nghiệp - dịch vụ = 215 tỉ đồng. chiếm tỉ trọng 38%.

Trong năm 2023 tập trung vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công các tuyến đường NTM kiểu mẫu, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiếp tục đôn đốc, giám sát các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hooàn thành các công trình Nông thôn mới kiểu mẫu, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã hoàn thành Chương trình Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 02 tập thể và 15 cá nhân, hộ gia đình và các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước năm 2022.

                           

Để thực hiện mục tiêu có hiệu quả hơn, các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường, trạm y tế, cơ sở thôn đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023.

                             

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Ngoãn – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí cũng nêu rõ các mục tiêu tiêu cơ bản sau:

                         

1- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND Huyện giao và Nghị quyết của Đảng bộ; của Hội đồng nhân dân xã đã đề ra.

2- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung thi đua do cấp trên phát động, theo chủ đề năm của Huyện: “Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

3- Thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là tiếp tục tập trung vận động nhân dân hiến đất, tháo rỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông theo đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

4- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, các ban, ngành, đơn vị, cơ sở thôn về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2023. 

5- Tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khắc phục những hoạt động mang tính hình thức và bệnh thành tích trong công tác thi đua- khen thưởng, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 đã tạo động lực cho các ngành, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, để lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập và rèn luyện, góp phần tích cực xây dựng quê hương xã Phù Ninh ngày càng giàu đẹp./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới