image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn xã Phù Ninh
Lượt xem: 1152
Ngày 06/01/2023, Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn xã

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới